Hans Scheike har många ansikten

Entré Rebell

 

Rebell ..

"Det mänskliga samhället behöver en skara drömmare, profeter, tjänare och gycklare i sin mitt - men varifrån skall denna skara komma?",
skriver teologen Harvey Cox.

Ja, visst behövs dom. Och kanske kan dom dyka upp på Internet. Ett av de få fria forum som mänskligheten har. Och som inte fanns när Harvey Cox formulerade sitt konstaterande och sin fråga.


"Psykisk hälsa skulle exempelvis kunna innebära att leva som outsider, att leva ett icke anpassat liv". Den förmodan kommer från Herbert Marcuse som var filosof och sociolog.
Och visst kan det vara så.

Och om rebellen skriver psykoanalytikern Rollo May:
"Vad rebellen framför allt söker är en inre förändring av attityderna, känslorna och synsättet hos de människor han vigt sig åt. Rebellen revolterar för en vision av livet och samhället som han är övertygad om har avgörande betydelse för honom själv och hans medmänniskor. Rebellen gör vad vi andra skulle vilja göra, men inte vågar."

Ja, vi är några stycken som inte kan låta bli att göra så gott vi kan som gycklare, profeter, rebeller. Du hittar oss här och var på Internet, bland allt det andra som också här är fyrkantigt, moralistiskt, slätstruket, synnerligen vanligt
eller något annat alldeles "normalt".

Att jag visar det berikande och skapande i att mannen ger kvinnan smisk, irriterar och oroar många av de fyrkantiga normalisterna. Det är ju bra. Och det intresserar och fascinerar dem som förstår eller anar att livet är något annat än vad de fyrkantiga normalisterna påstår. Det är ännu bättre.

Om smisk, som jag och kvinnorna lever fram det, finns mycket att säga
och mycket att visa. Kanske finns det något som passar dig i det vi skapat
fram och producerat. Sånt som ger dig inspiration och impulser.
Så att du kan leva fram smiskets alla möjligheter på det sätt som passar just dig.

Kanske passar det också dig att leva som outsider, att leva ett icke-anpassat liv.
Icke-anpassat till allt och alla som försöker begränsa allt det som mannen och
kvinnan behöver av ömsesidiga upplevelser, pulserande lust, gränsöverskridande kännande, förlösande handlingar och annat som är viktigt för dig.

Jag tror att det passar dig.
Eftersom du fortsatt att läsa ända hit.
De andra har redan försvunnit.

Kanske är du också en rebell.
En rebell som bryter mot etablerad sed och tradition.
Som Rollo May säger att rebellen gör.

Lycka till önskar jag dig!

Hans Scheike